Kim thu sét IngescoKim thu sét thế hệ mới

Thu lôi chống sét INGESCO PDC, sản xuất từ năm 1984.

Thu lôi  INGESCO bảo đảm khả năng phóng điện nhiều lần, bền, mà không tốn kém chi phí bảo quản bao nhiêu.