Lĩnh vực sản xuất tạo ra sản phẩm/ hàng hóa đưa ra thị trường. Doanh nghiệp cần thực hiện tính giá để ước lượng các chi phí phù hợp nhất, tạo ra mức giá cạnh tranh với các đối thủ. Kế toán sản xuất sẽ là người tính giá sản phẩm cần nắm rõ nghiệp