Danh mục: Kiến Thức

Cách sử dụng mô hình AIDA hiệu quả nhất

Trong kinh doanh, khách hàng hàng là yếu tố giữ vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Muốn khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ, doanh nghiệp phải có chiến lược marketing phù hợp. Ngoài khả năng kích thích sự tò mò, còn làm khách hàng hành động đúng như